آبادانی ایران اسلامی در تعامل دولت با کارفرما و کارگر

رئیس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی استان لرستان و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدمات اداری و پشتیبانی شهرستان خرم آباد هفته کار و کارگر را به کارگران که از شریف ترین و زحمتکش ترین اقشارجامعه هستندتبریک گفت.

به گزارش خبرآنلاین لرستان، مهندس فرامرز شیراوند با اشاره به ناهماهنگی در اجرای قانون سه جانبه گرایی(دولت، کارفرما و کارگر) به دوضلع کارگر و کارفرما به عنوان دو شریک اجتماعی و دو ضلع هم تراز دراین مثلث که باتعامل درکناریـکدیگر فعـــالیت می کنند پرداخت و افزود: متاسفانه ضلع دیگر این مثلث(دولت) که می بایست ناظر، هماهنگ کننده و حامی دو ضلع دیگر باشد در بیشتر مواقع بجای کارفرما به ایفـــای نقش می پردازد و با دورشدن از رسالت خویش، مخل تولید و اشتغال مملکت شده است.
وی مطالعه و برنامه ریزی را پایه و اساس کسب موفقیت در هر موضوعی دانست و اظهار کرد: کوچکترین خطای ناخواسته به علت عدم بررسی، مطالعه و برنامه مدون می تواند بزرگترین ضرر جبران ناپذیر را به جامعه وارد سازد.

* دولت های موفق، به بخش خصوصی بهاء می دهند
مهندس شیراوند با بیان اینکه زمانی به خاطر فربه بودن دولت اداره اقتصاد کشور با مشکل مواجه شده بود تصریح کرد: همان زمان اندیشمندان، کارشناسان و تصمیم گیران ذیصلاح اعلام کردند تنها راه برون رفت از معضلات دست وپاگیر دولت، الگوبرداری از اقتصادهای موفق برون مرزی، مشارکت و واگذاری بخش هایی از آن به بخش خصوصی و مدیران توانمند آن است.
وی یادآورشد: بر این باورم که دولت هیچ گاه نمی تواند مجری موفق و ایده آلی باشد امــا می تواند به شرط چابک سازی خویش یک ناظر و یک حامی موفق برای کارفرما و کارگر باشد زیرا هرچه دولت چابک تر باشد قدرت در دقت و نظارت و حمایتش از کارفرما و کارگر کارآتر و کاربردی تر خواهد شد.
مهندس شیراوند گفت: بنابرتصمیم خردمندان وقت شرکت های خدمات اداری و پشتیبانی، از دهه هفتاد مدیریت بخش خصوصی وارد ادبیات مدیریتی کشور شد و با ایجاد فضای رقابتی صحیح و با کیفیت مطلوب به عنوان همیاران قدرتمندی در کنار دولتمردان تلاش و کوشش خودرا آغاز نمودند.
رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان افزود: بخش خصوصی با هزینه های حداقلی و ارائه خدمات حداکثری به مراتب مطلوب تر از دولت به عنوان متولی امر برنامه ریزی و سازماندهی، هدایت و رهبری نیروهای انسانی ساده و مجرب درسازمانها، ارگانها و ادارات دولتی و خصوصی را در دست گرفت و نقش پر اهمیتی را در پیشبرد اهداف عالیه سازمان ها ایفا نمود.
رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی شهرستان خرم آباد تصریح کرد: تامین نیروهای انسانی راهبردی توسط شرکت های خدماتی خصوصی در فضای رقابتی سالم با نگاهی پر اهمیت به این مهم به عنوان باارزش ترین سرمایه پایدار در هر سازمان انجام پذیرفت و خوشبختانه بخش عمده مسئولیت، گزینش، استخدام، توجیه، آموزش و … توسط این پرسنل که سرمایه های ماندگار سازمانها و ادارات بودند با نظارت دقیق از روی دوش دولت برداشته و به سرمایه گذاران و مدیران بی ادعا و تلاشگر بخش خصوصی واگذارشد.
.
* آبادانی ایران اسلامی در تعامل دولت با کارفرما و کارگر
مهندس شیراوند گفت: البته درکنارهم بودن دولت و بخش خصوصی موجب رونق اقتصادی و ایجاد نشاط اجتماعی شد.
وی افزود: کارفرمایان با تدبیر با مدیریت خوب خود نیروهای ساعی و تلاشگر را حمایت و با امنیت مضاعف وبادقت در سایه کار و تلاش بـــه دیگــران نیـزشـور و نشـاط می بخشیدند تا فرهنگ کار و بهره وری بیشتر و مناسب تر را به سایر کارگران و کارمندان بیاموزند و با این هدف کیفیت و ایمنی را در ادارات، دستگاهها وحتی جامعه نهادینه نمایند.
مهندس شیراوند با بکار بردن واژه «افسوس» یادآورشد: متاسفانه هرآنچه درقانون سه جانبه گرایی طی سالها تلاش وکوشش رشته شده بود یک شبه پنبه شد و پس از مدتی سیاستی که با اجرای آن ، الگو و ناجی اقتصاد جامعه شده بود دست خوش سلیقه و سیاست گردید به طوری که گرایش به سیاست سه جانبه گرایی رسالت واقعی خود را از دست داد و دولت به عنوان ضلعی از این مثلث که وظیفه اش نظارت و حمایت از دو ضلع دیگر بود و به عبارتی رسالتش تعادل بین دو کفه ترازوی کارگر و کارفـرما بود با دخالت های نابجــا و بی مورد جای خود را با اضلاع دیگر عوض کرد.
رییــس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان اظهارکرد: دولت با فراموش کردن رسالت واقعی خویش متاسفانه وظایف و تکالیف دیگر اضلاع مثلث سه جانبه گرایی را بر هم زد و با این حرکت اشتباه، شان و منزلت خود را پایین آورد.

*دولت نمی خواهد بخش خصوص در ایران موفق باشد!
مهندس شیراوند با تاکید بر

مهدی زکی پور, [۲۶.۰۴.۱۸ ۲۳:۴۱]اینکه هنگامی که با استفاده از قدرت حاکمیت دولت و دستکاری سلیقه ای قراردادها عمده وظایف بخش خصوصی که واگذاری امور با اختیارات(مسئولیت، گزینش، استخدام، توجیه و ساماندهی و …) بود سلب گردید گفت: متاسفانه از آن همه اختیارات قانونی فقط اندک اختیاری درحد گفتار و صرفاً جهت استفاده از سرمایه این قشر تلاشگر و بی ادعا (کارفرما) باقی مانده است! و بهتر بگویم بخش خصوصی آخرین نفس هایش را می کشد.
وی گفت: وقتی قطار در حال حرکت بخش خصوصی، به ویژه در بخش های خدمات اداری و پشتیبانی توسط کارفرمایان بر روی ریل هدف که همان الگوی موفق و وارده دهه هفتاد بود افتاده بود، دولت نهم و دهم به طرز عجیبی بدون در نظر گرفتن آرامش سرنشینان قطار دستورخروج واگن ها از ریل دادند و با سیاست های اشتباه و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی حذف و بیکاری ناگهانی هشتاد درصد از این کارفرمایان بی ادعا و مدیران عرصه خدمات را با تبدیل وضعیت کارگران از خصوصی به قراردادی و پیمانی رقم زدند تا سیاست سلیقه ای دولت عرصه را به دو شریک اجتماعی خود درقانون سه جانبه گرای تنگ تر کند.

*دولت عامل بیکاری کارگران
رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان تصریح کرد: حاصل سیاست های غلط و اشتباه دولت های نهم و دهم که همچنان ادامه دارد منتج به بیکاری، بلاتکیفی و نادیده انگاشتن زحمات چندین و چند ساله بخش عظیمی از تلاشگران و مدیران مجرب و هیات مدیره و کارکنان شاغل در امور دفتری و سپس سردر گمی آنان در جامعه شد که به شغل های کاذب روی آوردند و جمعی دیگر به خیل بیکاران اضافه شد.
مهندس شیراوند یادآورشد: در این برهه که دولت با مشکلات شدید مالی و اقتصادی مواجه است و گاهاً تا شش ماه توان پرداخت حقوق کارگران و کارمندان را ندارد همان ۲۰ درصد مدیران ایثارگری که باتحمل سختی و مرارت تا امروز در صحنه مانده اند نیز مورد کم لطفی قرار می گیرند و دستگاههای اجرایی با عناوین سود مدیریتی و یا حجمی و یا نفرساعت بصورت محدود باآنها قرارداد می بندند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بخش خصوصی نیز با تزریق سرمایه خویش به شاهرگ حیاتی دولت با پرداخت و به روز نمودن حقوق کارگران و کارمندان زحمتکش تحت پوشش و همچنین عرضه مدیریت موفق به همکاری خویش با دولت ادامه داده و می دهند گفت: متاسفانه اخیراً با سیاست هایی قابل تامل در نحوه انحصاری نمودن و سلب بخش هایی از فعالیت های هفتگانه خدمات اداری شرکت های مظلوم به بازنشستگان شریف بعضی دستگاهها به صورت انحصار مطلق و بدون رقابت را شاهدیم.

* واگذاری حراست به پلیس پیشگیری مخالف فعالیت۷گانه بخش خصوصی
رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان اظهارکرد: کارکنان بازنشسته دولتی ، تجربه زمان خدمت دارند دلیل نمی شود بدون توجه به تجارب، موفقیت ها و زحمات شرکت های خدماتی که تاکنون داشته اند نادیده گرفته شود.
مهندس شیراوند گفت: این گونه رفتارها و دخالت های غیرقانونی دولت و واگذاری بخش هایی از فعالیت های هفت گانه به دیگردستگاهها ونهادها بدون توجه به خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده ای که با شور و شوق شرکت های خدماتی را به نیت اشتغال به ثبت رسانده اند ظلم بزرگ دیگری است که در حق کارفرما و کارگران شده است.
وی در پایان گفت: نظر مسئولین ذی ربط و ذی صلاح را به این مهم معطوف داشته و انتظار رسیدگی عاجل داریم.

 

درباره فرامرز شیراوند

مهندس آی تی طراح وب مدیر وب سایت

همچنین ببینید

تقواکاران لرستان ماندگار پیمان فرامرز شیراوند

افتخاری دیگر ، کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه تعالی سازمانی از خانه مدیران ۱۴۰۰

مهندس فرامرز شیراوند در تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه …