انتصاب

User Rating: ۴.۸۸ ( ۳ votes)

?به‌مدت یک‌سال دیگر؛ #فرامرز_شیراوند به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی و تدوین آیین‌نامه‌های کانون انجمن‌های کارفرمایان شرکت‌های خدماتی اداری و پشتیبانی و فنی مهندسی کشور منصوب شد

?با حکم رییس هیئت مدیره کانون انجمن‌های کارفرمایان شرکت‌های خدماتی اداری و پشتیبانی و فنی مهندسی کشور فرامرز شیراوند به مدت یک‌سال دیگر به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی و تدوین آیین‌نامه‌های این کانون در کشور شد.

?به گزارش هفته‌نامه صدای‌لرستان، روز چهارشنبه دهم مهرماه خسرو نقوی رییس هیئت مدیره کانون انجمنهای کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی وفنی مهندسی سراسر کشور با حضور دبیرکل و عضو هیئت مدیره کانون سراسر کشور، رئیس انجمن صنفی کرمانشاه و عضو هیئت مدیره کانون کشور، رییس انجمن صنفی استان همدان و عضو هیئت کانون کشور و رئیس انجمن صنفی مازندران، ضمن تقدیر از زحمات فرامرز شیراوند، طی حکمی وی را به‌مدت یکسال دیگر بعنوان عضو کمیسیون (حقوقی و تدوین آیین نامه ها)این کانون در کشور منصوب کرد.

?گفتنی است که فرامرز شیراوند در حال حاضر بعنوان شهردار بیرانشهر در حال خدمت است و از مدیران موفق در استان محسوب می‌شود.

همچنین ببینید

تقواکاران لرستان ماندگار پیمان فرامرز شیراوند

افتخاری دیگر ، کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه تعالی سازمانی از خانه مدیران ۱۴۰۰

مهندس فرامرز شیراوند در تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه …