نشست مشترک وپربار مدیرعامل پرتلاش ورئیس امورقراردادهای شرکت گاز لرستان با اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی خرم آباد

 

باموضوع : هم اندیشی و بررسی رفع موانع وابهامات قراردادی و مشکلات پیمانکاران خدمات اداری و پشتیبانی شرکت گاز لرستان در روز چهارشنبه ششم مرداد۱۴۰۰ در دفتر مهندس گودرزی مدیرعامل شرکت گاز لرستان

درباره فرامرز شیراوند

مهندس آی تی طراح وب مدیر وب سایت