آرشیو برچسب های: راه اندازی سایت فقش حقوقی

افتتاح سیستم سجاک (سامانه جامع امور کارکنان )

سیستم فیش حقوقی سجاک

به حول و قوه الهی سیستم سجاک بر روی وب سایت تقوا کاران راه اندازی شد . در این سیستم کارکنان در هر کجا که باشند می توانند فیشهای حقوقی و نامه های اداری خود را دریافت کنند ، وضعیت قرار دادشان و زمان پایان قرار داد و مرخصی هایشان …

ادامه مطلب »