در مطبوعات

روش انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری استان فاقد وجاهت قانونی است

رئیس کانون کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی لرستان روش انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری استان فاقد وجاهت قانونی است رئیس کانون کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی لرستان گفت : روش انتخاب پیمانکار و واگذاری امورات خدمات اداری و پشتیبانی در گذشته نزدیک توسط بعضی از دستگاههای اجرایی بخصوص …

ادامه مطلب »

افتخاری دیگر ، کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه تعالی سازمانی از خانه مدیران ۱۴۰۰

تقواکاران لرستان ماندگار پیمان فرامرز شیراوند

مهندس فرامرز شیراوند در تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه تعالی سازمانی ۱۴۰۰ از خانه مدیران تهران گردید . این تندیس به منظور حسن مدیریت و تلاش در جهت آرمانهای سازمانی ، مشتری مداری و توسعه ی بازارهای رقابتی ، در کنار رشد کیفی شرکت …

ادامه مطلب »